Za technickou památkou do Bavor

Datum konání: Pátek až neděle 11.–13. října 2019.

Sraz účastníků: V pátek 11. října ve stanici Sušice po příjezdu Os 17510 od Horažďovic předměstí ve 13.36.

Program akce: Pátek – Od nádraží Sušice odjezd autobusem (linky Arriva stř. Čechy s. r. o.) ve 14.20 hod do obce Prášily, příj.15.07 hod. Prohlédneme si osadu, která po víc jak čtyřicetiletém pobytu vojenského újezdu (který zlikvidoval dvaačtyřicet obcí) znovu ožila po odchodu vojsk, a tak dnes můžeme volně navštívit krásná ledovcová jezera Laka a Prášilské, horu a rozhlednu Poledník, shlédnout bývalý Schwarzenberský pivovar (dnes torzo), horskou botanickou zahradu, místo, kde stával vojáky odstřelený kostel. Bývala zde slavná Eggertova papírna na ruční papír a další. Případně večeře. Odjezd do Ž. Rudy autobusem v 18.33 hod, příjezd ŽR v 18.58 hod, zde ubytování na faře, dle dohody další program.

Sobota – V 8.00 hod odchod z fary. Naše cesta povede okolo železnorudského hřbitova a půjdeme Sklářskou stezkou, zelená značka nás zavede do bývalého hraničního a zakázaného pásma okolo místa bývalého sklářského zámečku Debrník, užívaného vojáky PS a r. 1989 jimi zdemolovaného a nově postavené budovy PS (prodáno MV ruskému podnikateli). Cesta nás vede naučnou stezkou Utajená obrana železné opony kolem protitankových a protipěchotních překážek, používaných PS ke střežení hranic. NS končí u bývalého hraničního přechodu do Bavorska. Na tomto místě zvaném Ferdinandovo údolí (název podle zakladatele Ferdinanda Abelleho) 1834–1835 postavena sklárna na litá zrcadlová skla, výroba byla dalšími majiteli rozšiřována, stávala zde velká sklářská osada. Huť byla vyhašena 1899. Dnes je zde pouze dřevěný přístřešek, dříve sloužil jako celnice. Po dřevěném můstku překročíme hranici a po Bohmweg (České cestě) lesem pokračujeme do obce Zwieslerwaldhausu. Zde odbočíme vpravo k historickému plavebnímu kanálu a okolo něho dojdeme k dnes vzorně udržované historické restauraci Schwellhausl (dříve zvaný Plavební domek) kde si lze dopřát místní speciality i pivo ze skály. V odpoledních hodinách návrat do Bavorské Rudy po cestě vyznačené symbolem káněte. Nedaleko nádraží Ažbětín můžeme na hranici u říčky Svarožné shlédnout nově postavenou repliku sklářské huti na Sklářské stezce. Návrat vhodným vlakem do stanice Železná Ruda centrum. Možnost večeře buď v Alžbětíně, nebo v Železné Rudě.

Neděle – V ranních hodinách odchod z fary, možnost dle zájmu návštěva Infocentra, eventuálně prohlídka enviromentálního centra, pak zamíříme okolo Knaipových lázní okrajem Železné Rudy k bývalému lomu na kámen, dnes koupaliště a po projití lesem dojdeme k hotelu Belveder, kde navštívíme minipivovar a zde poobědváme. Po obědě se vrátíme po belvedérské linii Utajené obrany železné opony (bunkry). Současně budeme také míjet obnovenou Křížovou cestu s nově postavenou kapličkou. Návrat na faru, zde ukončení akce. Odjezd vlakem ve 14.06 směr Praha.

Ubytování a stravování: Ubytování na faře v Železné Rudě, 180 Kč za osobu a noc, kompletně vybavená kuchyně s možností vaření.

Přihlášky a účastnické poplatky: Přihlášky k ubytování spolu se zálohou 200 Kč do 30. 9. 2019 na účet 257661138/0300.

Kilometráž: V pátek do 3 km, v sobotu do 13 km, neděle do 3 km.

Organizátor akce: Draga Gregorová, mobil 728 839 066, email boblusy@seznam.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář